Επίσκεψη στο Κοινοβούλιο των Γενικών Προξένων της Ε.Ε.

Οι Γενικοί Πρόξενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο του Οντάριο που βρίσκεται στο Queens Park, την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018. Στα πλαίσια της επισκέψεως οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι των χωρών συζήτησαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, θέματα τα οποία άπτονται της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οντάριο – Καναδά, με τον πρόεδρο Dave Levac.