ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ KATHLEEN WYNNE ΣΤΟ 10ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΩΝΗ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ- ΜΠΡΑΒΟ ΑΝΤΩΝΗ!

Την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017, η πρωθυπουργός του Οντάριο, Kathleen Wynne, παρευρέθηκε στην Κυπριακή Κοινότητα Τορόντο για την καθιερωμένη φιλανθρωπική εκδήλωση ‘ Harvest Supper’.
Ο δεκάχρονος Αντώνης Κεφαλλωνίτης, μαθητής του Selwyn Elementary και της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο ζήτησε από την κα. Wynne να της πάρει συνέντευξη για την σχολική του εφημερίδα, «γιατί ο έρωτας για τη δημοσιογραφία ξεκινά από μικρή ηλικία».
Στην πρώτη του δημοσιογραφική απόπειρα , ο Αντώνης ρώτησε την πρωθυπουργό, ποιο είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας ηγέτης και ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει καθημερινά.
Η κα. Wynne, μεταξύ άλλων, απάντησε πως ένας ηγέτης πρέπει να είναι ειλικρινής, να εμπνέει και ενθαρρύνει το επιτελείο της. Η μεγαλύτερη της πρόκληση είναι να είναι δίκαιη με τους συνεργάτες της και με τους κατοίκους του Οντάριο.

——————————————————————————————

KATHLEEN WYNNE, PREMIERE OF ONTARIO INTERVIEWED BY 10 YEAR OLD ANTONIS KEFALLONITIS
THE EDITORIAL BOARD OF GREEK PRESS CONGRATULATES A FUTURE COLLEAGUE. WAY TO GO ANTONI!

On Wednesday October 25th 2017, the Premiere of Ontario Hon. Kathleen Wynne participated in the Cypriot Community’s of Toronto funraising event “Harvest Supper”. Mrs Wynne was interviewed by the 10year old Antoni Kefalloniti, a Selwynn Elementary and Greek Community of Toronto student for his school paper. Antonis is a living proof that “the love affair with journalism starts from quite a young age”.
During this first journalistic project, Antonis asked the Premiere which is that characteristic that every leader should have and what is her biggest challenge.
Hon. Wynne among others answered that a leader should foremost be sincere, provide inspiration and encouragement for her team; She concluded saying that her biggest challenge is to be fair with her teammates and the people of Ontario.

Today’s kids,tomorrow’s leaders

By Antonis Kefallonitis
What is one characteristic every leader should have?
Well, first I think every leader should be honest with themselves and their teammates so honesty is one of them. Another very important one is listening. Every leader should listen to their partners to get ideas and improve , so listening is a key part to being a good leader.
How do you encourage creative thinking within your team?
The way I encourage creative thinking within my team is to value each and every one of my teammates so they feel encouraged to speak up and share their opinion.
What is a leader’s biggest challenge?
I think a leader’s biggest challenge is to ensure decisions are fair to the people of Ontario.