ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ»

Οι «Θυγατέρες της Πηνελόπης» στο Hamilton, διογράνωσαν μια όμορφη εκδήλωση, την περασμένη Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα του “Carmen’s Banquet & Convention Centre”. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι κυρίες, Κ. Μπουντρογιάννη, Ν. Μπαρ-
ντάνη, Ε. Βλάχου, Ο. Μιχαλοπούλου, για τη σημαντική τους προσφορά στη διατήρηση της θρησκείας μας, των Ελληνικών
μας εθίμων, στην προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και τον πολιτισμό.