Όσοι τηρούν κοινούς λογαριασμούς θα απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς στην περίπτωση που εις εκ των δύο ή περισσότερων δικαιούχων του λογαριασμού αποβιώσει.

Την εξαίρεση από τον φόρο κληρονομιάς των κοινών λογαριασμών που βρίσκονται και στο εξωτερικό προβλέπει διάταξη στο σχέδιο νόμου για τον ΕΝΦΙΑ που συζητείται  στη Βουλή, προκειμένου να εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο.  Πλέον όσοι τηρούν κοινούς λογαριασμούς θα απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς στην περίπτωση που εις εκ των δύο ή περισσότερων δικαιούχων του λογαριασμού αποβιώσει.  Μέχρι πρότινος όσοι διέθεταν κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό φορολογούνταν με συντελεστές από 1 έως 10% για ποσά άνω των 150.000 ευρώ.

Ήδη το σχέδιο νόμου έχει αποσταλεί στις Βρυξέλλες αν και με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς τον Ιανουάριο του 2021 είχε φθάσει στο υπουργείο Οικονομικών επιστολή με την οποία η Επιτροπή καλούσε τη χώρα μας να τροποποιήσει τη φορολογική νομοθεσία.  Στην επιστολή τονιζόταν ότι η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς ισχύει μόνο για όσους έχουν κοινούς λογαριασμούς ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων σε τράπεζες της Ελλάδας, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τις κοινές καταθέσεις εξωτερικού (joint account).

Τι προβλέπει η νέα διάταξη

«Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς απαλλάσσεται από το φόρο.  Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς χιλιάδες Έλληνες διατηρούν κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και υπήρχε η πιθανότητα να φορολογηθούν για τα χρηματικά ποσά που είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής».

Επίσης, τονίζεται ότι «η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη και σε κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών».

Previous articleΤΖΙΑ: Νησί προσιτό και κοσμοπολίτικο
Next articleΤο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο ιδρύει την Επιμελήτρια αρχή της Αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης Νίκου Μιρκόπουλου – (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ – 25 ΜΑΡ 22)