Home Top Stories ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

961

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τι-
μήν των Τριών Ιεραρχών, προστατών των ελληνικών γραμμάτων. Παρά το τσουχτερό κρύο και την χιονόπτωση,
την εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το τμήμα Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι εξής επίσημοι προσκεκλημένοι: Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Αρτεμάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Παιδείας της ΕΚΤ κ. Τσουρουπάκης, η συντονίστρια εκπαίδευσης κα Λυχνάκη, ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ κ. Γεωργακόπουλος, ο κύριος Ερμής Ιορδάνου, η εκπρόσωπος του Hellenic Canadian Educators Association κα
Άννα Επιτρόπου, η Δρ. Αναστασία Κρανιά, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Οντάριο κα Μαρία Ξενι-
κάκη, και ο σεβαστός πάτερ Κωνσταντίνος Παυλίδης. Συντονιστής της βραδιάς ήταν ο Διευθυντής του Γραφείου Παιδείας της ΕΚΤ κ. Κώστας Φλέγκας.
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες αφορούν τα προγράμματα σπουδών
της ΕΚΤ, αλλά γενικότερα το μέλλον της ελληνόγλωσσης παιδείας στην πόλη μας. Στην αρχή της βραδιάς, o πρόε-
δρος της ΕΚΤ κ. Αρτεμάκης μίλησε για το πρόγραμμα «Παιδεία», το νέο πρόγραμμα σπουδών της Ελληνικής Κοινό-
τητας Τορόντο, το οποίο στηρίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Πρόκειται για ένα σύγ-χρονο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει όλες τις τάξεις, από το νηπιαγωγείο ως την Γ’ Λυκείου. Επιπρόσθε-
τα, είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα με σαφώς διατυπωμένους μαθησιακούς στόχους για όλες τις τά-
ξεις, νέα βιβλία για τους μαθητές, και αναλυτικούς οδηγούς με πορείες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς. Το νέο
πρόγραμμα σπουδών αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Τμήματος Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο με αξιόλογους καθηγητές και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Τέλος, ο διευθυντής του
Γραφείου Παιδείας ανακοίνωσε ότι κατά την πρόσφατη εξεταστική περίοδο των σχολείων της ΕΚΤ, οι μαθητές της ΕΚΤ σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις. Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν υποτροφίες, οι οποίες χορηγούνται σε μαθητές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω οικογένειες και φορείς σε συνεργασία με την ΕΚΤ χορήγησαν τις παρακάτω υποτροφίες:
A. Louis Georgareas Academic Award for Excellence in Greek Language Education ($2,500 η κάθε μία). Χορηγοί:
Γαρυφαλλιά Γεωργαρέα-Τσιμικάλη και ο σύζυγος της κύριος Σταύρος Τσιμικάλης, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού σχολείου
Toronto Prep School.
1. Διακαναστάση Χρυσάνθη
2. Κουτσούγερα Χριστίνα
Β. Kostas Kranias Academic Award for Excellence in Greek Language Education ($1,000 η κάθε μία). Χορηγός:
Δρ. Αναστασία Κρανιά και η οικογένειά
της εις μνήμην του Κώστα Κρανιά.
1. Δημοπούλου Παναγιώτα
2. Δημόπουλος Ανδρέας
Γ. Pronoia Academic Award for Excellence in Greek Language Education ($1,000). Χορηγός: Οι αξιότιμες κυρίες της Πρόνοιας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο στηρίζουν
έμπρακτα τα σχολεία της Κοινότητάς μας.
1. Τζερέλας Δημήτριος
Δ. Aristotelis/Hypatia Academic Award for Excellence in Greek Language Education ($1,000). Χορηγός: Ο κύριος Δημήτρης Αγουρίδης και η εταιρία του Canadian Locators Inc.
1. Δ η μ ό πουλος Νικόλας
Ε.
Hellenic
C a n a d i a n Educators Association Academic Award for Excellence in G r e e k L a n g u a g e Education ($500).
Χορηγός: Ο σύλλογος Ελλήνων εκπαιδευτικών των δημόσιων καναδικών σχολείων στο Τορόντο.
10 am – 7 pm
1. Κακαλέτρης Χρήστος

Το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς του προγράμματος Παιδεία, Krinos και Greektown on the Danforth BIA, και όλους τους χορηγούς των υποτροφιών. Αποστέλλουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους επιχειρηματίες, οργανισμούς και οικογένειες να στηρίξουν τον ωφέλιμο αυτό θεσμό των
υποτροφιών με την καθιέρωση νέων υποτροφιών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Παιδείας της ΕΚΤ.
Για λόγους διαφάνειας έχουν θεσπιστεί αντικειμενικά κριτήρια βάση των οποίων δίνονται όλες οι υποτροφίες. Συ-
γκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής βάσει των οποίων επιλέγονται οι υπότροφοι είναι τα εξής:
1. Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.
2. Μέσος Όρος Απολυτηρίου Λυκείου Οντάριο.
3. Πέντε Χρόνια φοίτησης σε Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
4. Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα χρήματα των υποτροφιών κατατίθενται απευθείας στον λογαριασμό του
πανεπιστημίου, όπου φοιτούν οι υπότροφοι, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα φοίτησής τους. Οι αιτήσεις αξιολο-
γήθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της ΕΚΤ, μέλη της οποίας είναι:

1. Μιχάλης Τσουρουπάκης, Πρόεδρος του Γραφείου Παιδείας της ΕΚΤ
2. Φλέγκας Κώστας, Διευθυντής του Γραφείου Παιδείας της ΕΚΤ
3. Κυριακού Ηλίας, Εκπρόσωπος των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Το εορταστικό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ποιήματα και ομιλίες μαθητών της ΕΚΤ. Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησαν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου Γεράσιμος Παγουλάτος και Ελένη Πρέκα, οι οποίοι μίλησαν για το
σκοπό της Ελληνορθόδοξης Παιδείας σύμφωνα με τους Άγιους Τρεις Ιεράρχες.
Ποιήματα απήγγειλαν και μικρότεροι μαθητές από τα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Η εκδήλωση άρχισε με
την χορωδία του σχολείου Αριστοτέλης, που τραγούδησε τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και του Καναδά και το Απολυτίκιο των τριών Ιεραρχών. Επίσης, στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά και παρουσίαση βίντεο σχετικά με το κρίσιμο εθνικό θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν και συμφώνησαν ότι: Η Μακεδονία είναι Ελλάδα!
Στη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν επίσης τα πιστοποιητικά Ελληνομάθειας, και τα αριστεία στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, οι οποίοι
αρίστευσαν στη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς 2016 – 2017.
Η γιορτή έκλεισε με την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας.
Ευχαριστούμε θερμά την Πρόνοια για την ευγενική προσφορά των κερασμάτων και την παρουσία τους σε όλες τις εκδηλώσεις του Γραφείου Παιδείας, το Serano Bakery για τη βασιλόπιτα, τους συλλόγους γονέων των σχολείων μας για την αδιάκοπη υποστήριξη των προγραμμάτων μας και την εταιρία Gekopoulos Graphics για την υποστήριξη του Γραφείου Παιδείας με γραφικό υλικό.
Ευχόμαστε στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας καλή πρόοδο και στους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη στον αγώνα τους για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού της αγαπημένης πατρίδας μας.