Home ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”

602
0

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές χαίρετε!

Ευχόµαστε ο φωτισµός του Αγίου Πνεύµατος να σας συνοδεύει, και η δύναµις του Κυρίου Ιησού Χριστού να σας προστατεύει, και να µη φοβάσθε τίποτε εφ᾽όσον πιστεύετε ολόψυχα εις τον Κύριόν µας. “Κύριος φωτισµός µου τίνα φοβηθήσοµαι; Κύριος υπερασπιστής της ζωής µου από τινός δειλιάσω;” Αυτές τις δύο φράσεις άν επαναλαµβάνοµε καθηµερινά µε πίστη, δεν διατρέχοµε κανένα κίνδυνο και δέν θα υπάρχει φόβος στην ψυχή µας.

O πιστός λαός πλέον γνωρίζει τους µισθωτούς ποιµένες. “ό µισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιµήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόµενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δἑ µισθωτὸς φεύγει, ὅτι µισθωτός ἐστι καὶ οὐ µέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων” (Ιω. ι΄ 12–13). Εκµεταλευόµενοι την πανδηµία του κορωνοϊού σκέφτηκαν τα κουταλάκια, που δέν είναι τίποτα άλλο παρα ένα τέχνασµα για να βολιδοσκοπήσουν κατα πόσον οι χριστιανοί θα δεχθούν αυτή την καινοτοµία, ώστε να προχωρήσουν αργότερα σε κάποια άλλη ακόµη πιό χειρότερη απο αυτήν. Τι µεγάλη ασέβεια, τί µεγάλη προσβολή, τί µεγάλη απιστία! Είναι θανάσιµο αµάρτηµα διότι δέν πιστεύουν στο Μέγα Μυστήριο τής Θείας Κοινωνίας, και το ότι µέσα στο Αγιο Ποτήριο βρίσκεται η Ζωή, η πηγή του αγιασµού, η Θεία ενέργεια που διώκει κάθε µόλυσµα ψυχής και σώµατος.

Η Θεία Κοινωνία δέν είναι γλυκό κουταλιού ώστε να το τρώγει ο καθένας µε το δικό του κουταλάκι. Η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά που καίει, είναι ο ίδιος ο Θεός! Εάν πιστεύουµε ότι κοινωνούµε τόν ίδιο το Θεό, το θέµα έληξε. Εάν όµως δέν πιστεύουµε, τότε καλύτερα να µή κοινωνούµε, διότι δέν ωφελούµεθα σε τίποτα, µάλλον µας βλάπτει και αµαρταίνουµε : “Πλαστουργέ, µή φλέξης µε τή µετουσία, πύρ γάρ υπάρχεις τούς αναξίους φλέγον, αλλ´ούν κάθαρον έκ πάσης µε κηλίδος”, και “Θεουργόν Αίµα φρίξον, άνθρωπε, βλέπων. άνθραξ γάρ εστι τούς αναξίους φλέγων”. (Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως)

Όπως γνωρίσουµε, ο κάθε λειτουργός µετά τη µετάδοση κάνει την κατάλυση. Στα πολλά κουταλάκια, πώς θα γίνει η κατάλυση; Θα τα γλύψη ένα-ένα και µετά θα πληθούν σε βραστό νερό µε σαπούνι, µε διάφορα απορριπαντικά; Έχουν επάνωτους κάτι βρώµικο και πρέπει να καθαριστούν; Είναι ο Χριστός ακάθαρτος και µεταδίδει ακαθαρσία; Θεέ µου σε τή σηµείο πλάνης καταντήσαµε! Κατά την γνώµη πολλών θα έπρεπε οι ιερείς όλοι να αρνηθούν αµέσως αυτή τη σατανική καινοτοµία. Αλλά δυστυχώς αρκετοί υπέκυψαν όπως τότε επι Πατριάρχου Ιωάννου Βέκου που δολοφώνησε δεκάδες Αγιορείτες Μοναχούς οι οποίοι αρνήθηκαν να συλητουργήσουν µε τους Παπικούς. Η τιµωρία τους είναι σε όλους γνωστή. Δυστυχώς η ιστορία συνεχίζεται και σήµερα µε διαφορετικούς τρόπους.

Λάθος τους είναι, ἤ σατανική επέµβαση; Φαίνεται ότι άρχισε σκληρός πόλεµος εναντίον του φοβεροτάτου και φρικτού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Με πρόσχηµα να προστατεύσουν τους πιστούς απο τον κορωνοϊό, έφεραν τα κουτάλια στις εκκλησίες. Πολύ πονηρή δικαιολογία. Σε κάθε λειτουργία ο Χριστός πηγαίνει προς το Ιερό Βήµα να θυσιασθή και να δόση το άχραντον Σώµα Του και το τίµιο Αίµα Του, τροφή στούς πιστούς προς ευεργεσίας και αγιασµό των ψυχών και των σωµάτων των πιστών. Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγµατα µολυσµένων ανθρώπων που κοινώνησαν τών Αχράντων Μυστηρίων και δέν µετέδωσαν την ασθένειά των ούτε στόν λειτουργό που έκανε την κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου, ούτε και στους άλλους που κοινώνησαν µε την ίδια λαβίδα. Για δέκα ολόκληρα χρόνια ο ιεροµόναχος Χρύσανθος Κουτσουλογιαννάκης ήταν η παρηγοριά των λεπρών στη Σπιναλόγκα. Ο Άγιος Πορφύριος στην Πολυκλινική στήν Οµόνοια άσκησε τα καθήκοντα του εφηµερίου επί τριάντα συνεχή έτη.

Σήµερα ο σκανδαλισµός είναι πολύ µεγάλος και χιλιάδες χριστιανοί έχουν σκανδαλισθή. Βεβαίως αυτή την εποχή υπάρχει ένας αόρατος πόλεµος και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσις (ΜΜΕ) µε την διαρκή κινδυνολογία τους έχουν κατατροµάξει τον κόσµο και µετέτρεψαν τους ανθρώπους σε µασκαράδες. Καλή είνα η ρουτίνα της καθηµερινής προφυλάξεως, αλλά το µασκάρεµα ἐχει καταντήση βραχνάς. Βλέποµε ανθρώπους να οδηγούν µόνοι τους, και να φορούν την µάσκα. Άλλοι πάλι κάθονται στις βεράντες των σπιτιών τους µε την µάσκα. Αυτό δείχνει πόσο τροµοκράτησαν τούς ανθρώπους επιτγχάνοντας έτσι τον πραγµατικό σκοπό τους, επιβάλοντας έναν καινούργιο τρόπο ζωής.

Δέν συγκυνούνται καθόλου οι υπεύθυνοι απο τα λόγια του Κυρίου που είπε: “Καί ός άν σκανδαλίση ένα τών µικρών τούτων τών πιστευόντων είς εµέ, καλόν έστιν αυτώ µάλλον εί περίκειται λίθος µυλικός περί τόν τράχηλον αυτού καί βέβληται είς τήν θάλασσαν.” (Μαρκ. θ᾽42). Όχι δέν συγκυνούνται αλλα προχωρούν στα σκοτεινά σχέδιά τους, υπακούοντας στίς διαταγές των εχθρών της πίστεώς µας. Οι “γνωστοί – άγνωστοι” οι οποίοι άρχισαν τον πόλεµο εναντίον της Θείας Κοινωνίας και της Ορθοδοξίας, ηθεληµένα ἠ κατόπιν πιέσεως εκ των άνωθεν αφεντικών τους, αποκλείεται να συνετιστούν. Δια τον λόγον αυτόν, όσοι πιστοί προσέλθετε εις πνευµατικόν αγώνα υπέρ της πίστεώς µας και της παραδόσεως της εκκλησίας µας. Ο αγώνας αυτός, όχι µόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλεται.

Οί Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας µας συµβουλεύουν να µείνουµε πιστοί σε ότι µας εδίδαξε ο Θεάνθρωπος Χριστός, σε ότι µας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, και σε ότι δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες. Ας µιµηθούµε τούς αγίους πατέρες της εκκλησίας µας: Άνθιµος, Αρχιεπίσκοπος Κωσταντινουπόλεως. Ιερόθεος, Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Μεθόδιος, Πατριάρχης Αντιοχείας. Κύριλλος, Πατριάρχης Ιεροσολύµων, οι οποίοι µε τας περί αυτούς Ιεράς Συνόδους έκαµαν Οµολογία πίστεως: Ηµείς τηρούµεν και κρατούµεν τα δόγµατα και τας παραδόσεις της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, τους δέ νεοτερίζοντας καινοτόµους και πάσαν Αίρεσιν Αναθεµατίζοµεν. Καθήκον µας λοιπόν είναι να µείνουµε σταθεροί και να φυλάξουµε τις Παραδόσεις που παραλάβαµε, και να µή παρασυρθούµε στήν πλάνη τών παρανόµων Οικουµενιστών και χάσουµε το ίδιο το στήριγµά µας. Να προσευχηθούµε ο Παντοδύναµος Θεός να δώση στούς ποιµένας µας επίγνωση της πλάνης τους, και εµάς αφου µας απαλάξει απο αυτά τα πονηρά σχέδεια και έργα τους, να µας συνάξη σαν το καθαρό και ωφέλιµο σιτάρι στίς αποθήκες του, µέσα στο φώς τού Κυρίου µας Ιησού Χριστού.

Καλόν αγώνα αδελφοί και αδελφές, καλή Παναγιά, και καλό παράδεισο. “Tήν πάσαν ελπίδα µου είς σέ ανατίθηµι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν µε υπό την σκέπη σου”.

Με έν Χριστώ αγάπη Εκ της Αδελφότητος

Previous articleΟι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα – Τα νέα πρόσωπα
Next article«Ταφόπλακα» στο Τουρκολυβικό Σύμφωνο