Home Greek News Η Ακαδημία κατασκόπων και άλλες ….(φαιδρές) ιστορίες

Η Ακαδημία κατασκόπων και άλλες ….(φαιδρές) ιστορίες

1083

Πολλά λέχθηκαν και γράφτηκαν απο χθες για την «Ακαδημία κατασκόπων» που θα ιδρύσει η Ε.Ε. στην Ελλαδα. Η αφορμή ήταν ενα δημοσίευμα του POLITICO που εξηγούσε και ανέλυε τη δεύτερη Ομαδα Προγραμμάτων της Μόνιμης Διαρθρωμενης Συνεργασιας της Ε.Ε. γνωστής ως PESCO (Permanent Structure Cooperation).
Σε πρωινές εκπομπές μάλιστα παρουσιαστές διερωτώνται πως μπορεί κάποιος να εγγραφεί στην Ακαδημία και τι προσόντα πρέπει να έχει. Η υπόθεση άρχισε ηδη να ακούγεται σαν υπόθεση «Τζέημς Μποντ» με κίνδυνο να προσελκύσει ολους τους επιθυμούντες να γίνουν «μυστικοί πράκτορες 007» απο ολόκληρη την Ευρώπη. Θα εξηγήσω τι συμβαίνει με το όλο θέμα πριν αυτο ξεπεράσει τα όρια της φαιδρότητος.
Η Μόνιμη Διαρθρωμενη Συνεργασία – PESCO, είναι ενα πλαίσιο συνεργασίας και μια διαδικασία προβλεπόμενη απο τις Συνθηκες της Ε.Ε. (Συνθήκη της ΕΕ άρθρα 42(6) και 46), και από το Πρωτόκολο 10. Με τη διαδικασια αυτή, τα κράτη – μέλη που το επιθυμούν, επιδιώκουν να αυξήσουν τη αποτελεσματικότητα τους στην αντιμετωπιση των προκλήσεων ασφαλείας και να προχωρήσουν περαιτέρω στην ευρωπαϊκή ολοκληρωση στον αμυντικο τομέα και στον τομέα της ασφαλείας. 25 απο τα 28 Κ-Μ συμμετέχουν στο πλαίσιο συνεργασίας.
Το κύριο χαρακτηριστικό της PESCO είναι η ισχυρότατες δεσμευσεις στον τομέα Αμυνας και Ασφαλείας που ανέλαβαν τα Κ-Μ που αποφάσισαν να μετάσχουν. Το PESCO εγκρίθηκε από το Council τον Δεκέμβριο του 2017. Για την υλοποίηση του πλαισίου αυτού τα κράτη – μέλη με καθαρά δίκη τους πρωτοβουλία πρότειναν το κάθε ένα ξεχωριστά ένα αριθμό προγραμμάτων που θα ήθελαν να υλοποιηθούν και για τα οποία ανελάμβαναν τα ίδια την ευθύνη υλοποίησης και τα οποία αφορούσαν επιχειρήσεις, εκπαίδευση και δυνατότητες. Η (μόνιμη) Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολόγησε τα προγράμματα και κατέληξε σε μια αρχική Ομαδα 17 Προγραμμάτων. Τα Προγραμμάτα αυτα εγκρίθηκαν απο το Council τον Μάρτιο 2017. Η Ελλάδα πρότεινε και κατόρθωσε να αναλάβει δύο προγράμματα που την ενδιέφεραν, σχετιζόμενα με κυβερνοάμυνα και θαλάσσια ασφάλεια.
Η διαδικασία αμέσως επαναλήφθηκε και για μια δεύτερη Ομάδα Προγραμμάτων που τα Κ-Μ πρότειναν με δίκη τους πρωτοβουλία να συμπεριληφθούν στα προγράμματα PESCO και να υλοποιηθούν υπ’ ευθύνη τους. Στη δεύτερη αυτή Ομάδα, ένα από τα προγράμματα που πρότεινε η Ελλάδα (και το οποίο εγκρίθηκε από όλους τους φορείς) είναι και η δημιουργία στην Ελλάδα και με ευθύνη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ενός «Διακλαδικού Ευρωπαϊκού Σχολείου Πληροφοριών», στο οποίο θα εκπαιδεύεται στρατιωτικό αλλα και μη στρατιωτικό προσωπικό σε θέματα διακλαδικών πληροφοριών (Joint EU Intelligence School to train military and non military personnel in Intelligence discipline). Οπως γίνεται αντιληπτό, τιποτα το μυθιστορηματικό δεν υπάρχει στη πρόταση αυτή και τίποτα το καινούργιο.
Η Ελλάδα διαθέτει απο πολλά χρόνια Σχολή Πληροφοριών των ΕΔ στην οποία εκπαιδεύονται αξιωματικοί πληροφοριών των ΕΔ, των ΣΑ, της ΕΥΠ και πολιτικοί υπάλληλοι των διαφόρων υπηρεσιών με αντίστοιχα καθήκοντα. Η εκπαίδευση είναι κατα κύριο λόγο τεχνική και επιτελική. Πολλές φορές διοργανώνονται διεθνή τμήματα στα αγγλικά στα οποία καλούνται και εκπαιδεύονται στελέχη πληροφοριών των συμμάχων ή φιλικών χωρών.
Στηριγμένη σ’ αυτή την εμπειρία η Ελληνική Στρατιωτική Ηγεσία πρότεινε το Σχολείο αυτό να αναβαθμιστεί και να αναλάβει επίσημο ρόλο στα πλαίσια της Ε.Ε. Η πρόταση έγινε δεκτή και το Σχολείο θα αρχίσει σύντομα πιστεύω να λειτουργεί στο νέο αναβαθμισμένο του ρόλο, σαν η Κοιτίδα της εκπαίδευσης Διακλαδικών Πληροφοριών για την Ε.Ε. Στη πρόταση της αυτή, η Ελλάδα υποστηρίχτηκε από την Κύπρο, ενώ παρατηρητές του προγράμματος (με δικαίωμα συμμετοχής αν και όταν το αποφασίσουν) είναι η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Τσεχία.
Καθημερινή