Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α).

 Το σχέδιο νόμου επιδιώκει να αποτελέσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου ο επιβαλλόμενος διαχωρισμός της αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί, υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο “Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”, είναι οι εξής:

  • Αναδιαμόρφωση της διοικητικής διάρθρωσης της Αρχής μέσω του οργανογράμματός της.
  • Οργάνωση του ελεγκτικού της έργου ανά τομέα και ανά κατηγορία εποπτευόμενου φορέα (αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες κλπ).
  • Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της Αρχής από τις αρμοδιότητες των εποπτευομένων φορέων.

Η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καθίσταται ο οικονομικός ρυθμιστής της αγοράς αερομεταφορών, με αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων στο τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί πλέον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, έχοντας υπό τον έλεγχό της τα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν περιήλθαν στη Fraport Greece.

Previous articleΠτώση 68% στην επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το δεκάμηνο του 2020
Next articleΔιαλέγουμε μονοπάτι και εξερευνούμε την άλλη πλευρά του Πηλίου