Home Cyprus News Νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας

Νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας

626
0
Τελετή διαβεβαίωσης - ΥΠΕΣ Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης δίνει τη νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. // Swearing-in Ceremony - Min. Interior Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus Mr Constantinos Petrides is sworn in as Minister of Interior, before the President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades.

Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη

Από την πρώτη στιγμή ως Κυβέρνηση δηλώσαμε τη βούλησή μας για συνεχή στήριξη στους συμπολίτες μας, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν αυτή τη δύσκολη περίοδο της κρίσης της πανδημίας.

Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που με προνοητικότητα και μεθοδικότητα ετοιμάσαμε ένα τολμηρό δημοσιονομικό πακέτο στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, των γονιών, των ευπαθών ομάδων και των φοιτητών, ενώ στηρίξαμε ουσιαστικά και τον τομέα της υγείας.

Είχα από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι η Κυβέρνηση σε αυτή τη διαχείριση της νέας οικονομικής κρίσης θα είναι ευέλικτη. Θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια απρόβλεπτη και αβέβαιη κρίση και να προσαρμόζει ανάλογα με την έκβαση και της πανδημίας, αλλά και την διακύμανση των δημοσίων οικονομικών, τα μέτρα οικονομικής στήριξης στην αγορά και τους εργαζομένους.

Είχαμε, επίσης, καταστήσει σαφές ότι θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά μας όρια για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, χωρίς όμως να διακινδυνέψουμε να μείνουμε από καύσιμα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οικονομικού σχεδιασμού.

Είναι σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, που προχωρώντας στη δεύτερη φάση της διαχείρισης της πανδημίας αλλά και στη σταδιακή άρση των περιορισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, σήμερα, ένα νέο, πιο στοχευμένο πακέτο στήριξης της οικονομίας, μέσω τριών νέων νομοσχεδίων και ενός σχεδίου στήριξης του αγροτικού κόσμου, στο οποίο θα αναφερθεί ο Υπουργός Γεωργίας.

Πρόκειται για το νόμο «Ο περί της στήριξης των επιχειρήσεων με βάση το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19» σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο και τις χαλαρώσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νόμος αυτός, προβλέπει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτούς που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα ως ακολούθως:

  1. Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου:  €2625
  2. Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €3500
  3. Επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η  Μαΐου: €1875
  4. Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου: €2500
  5. Αυτοτελώς εργαζόμενοι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η  Μαΐου:  €1125
  6. Αυτοτελώς εργαζόμενοι που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου:  €1500.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις, για κάλυψη αναγκών την περίοδο της κρίσης, όπως για παράδειγμα η κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων.

Από την εν λόγω πρόνοια του Νόμου, υπολογίζεται ότι μπορούν να επωφεληθούν μέχρι και 40,000 επιχειρήσεις.

Ο Νόμος προβλέπει, επίσης, την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω εγγυημένων δανείων ύψους 1.5 δις ευρώ ως ακολούθως:

  • 300 εκ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν κάτω από δέκα άτομα
  • 1 δις ευρώ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
  • 200 εκ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό εγγύησης των δανείων θα είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους της τάξης του 85% από το κράτος και 15% από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα καλύπτεται το 70% της εγγύησης από το κράτος και το 30% από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα δάνεια θα δίνονται για διάρκεια τριών μηνών μέχρι έξι χρόνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με πολύ ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο.

Η συνολική ρευστότητα η οποία δύναται να διοχετευθεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων θα κυμανθεί κοντά στα €6 δις.

Γι’ αυτό το σκέλος του νομοσχεδίου έγινε εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες προτάσεις των κομμάτων, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, κινούνταν εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και της φιλοσοφίας αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των δυνατοτήτων μας ως χώρα.

Τα δύο μέρη του σχεδίου, αυτό δηλαδή της χορηγίας και των εγγυημένων δανείων, είναι συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Χρειάζονται και τα δύο.

Πρόσθετα, και ειδικά όσον αφορά το ενοίκιο, τα άλλα δύο νομοσχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο αφορούν κίνητρα για περαιτέρω μείωση των ενοικίων.

Αφορούν συγκεκριμένα ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα και προβαίνουν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο 3 μηνών, για διευκόλυνση των ενοικιαστών που έχουν επηρεαστεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ο Νόμος προνοεί ότι θα δίνεται σε αυτούς φορολογική ελάφρυνση κατά 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν θα είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου και δεν θα υπερβαίνει το 50% του ενοικίου.

Και τα τρία νομοσχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εγκριθούν τόσο από τη Βουλή όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όπως είπα στην αρχή, είναι σύμφωνα με το πλαίσιο χαλάρωσης των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο ειδικά παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προσωρινό μέτρο για αντιμετώπιση της κρίσης.

Με βάση και το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας, η Κύπρος είναι από τις χώρες που κατάρτησαν ένα πολύ ολοκληρωμένο αλλά και πολύ ευρύ πλέγμα στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Απευθύνω έκκληση στα πολιτικά κόμματα για ψήφιση των νομοσχεδίων.

Δεν πρέπει να υπερτιμάται η αξία ή η σημασία του όποιου νομοσχεδίου μεμονωμένα.  Κανένα σχέδιο δεν μπορεί από μόνο του να καταστεί η σωτήρια λέμβος ώστε να διασωθεί η οικονομία, αλλά η χρήση όλων των εργαλείων και όλων των σχεδίων μαζί, συνδυασμένα και συλλογικά, θα βοηθήσει την αγορά.

Επίσης, δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος πτώχευσης επιχειρήσεων και δραματικής αύξησης της ανεργίας. Η οικονομία και οι επιχειρήσεις βρίσκονται κι αυτές στον αναπνευστήρα και χρειάζονται οξυγόνο. Κάθε μέρα που περνά με μια επιχείρηση κλειστή, αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος να μην ξανανοίξει. Ας τους προσφέρουμε λοιπόν, αυτό το οξυγόνο που μπορούμε, με βάση τα σχέδια, τα προγράμματα, τον προϋπολογισμό του κράτους, ώστε, χρησιμοποιώντας τα όπλα συνδυασμένα, να μπορέσουν να περάσουν αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. 

Με ένα όσο το δυνατό πιο δίκαιο επιμερισμό του κόστους αυτής της κρίσης, με τη μεθοδική αλλά και συνετή χρήση του οπλοστασίου του κράτους, αλλά και με τη συλλογική υπευθυνότητα που επέδειξαν οι συμπολίτες μας όλο αυτό το διάστημα και μέχρι σήμερα, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και αυτή την κρίση.

(ΕΚ/ΣΧ)

Previous articleΟ σχεδιασμός για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις
Next articleΟυ ψευδομαρτυρήσεις…