Home Canadian News Νομοθεσία 7: Περισσότερα κρεβάτια – Καλύτερη φροντίδα

Νομοθεσία 7: Περισσότερα κρεβάτια – Καλύτερη φροντίδα

321
0

Μικρότερη παραμονή στα νοσοκομεία με εναλλακτικό επίπεδο φροντίδας σε σπίτια μακροχρόνιας περίθαλψης – Από τις 20 Νοεμβρίου θα ισχύει ημερήσια χρέωση $400 για τους αρνητές

Τι είναι το Bill 7;
Ο νόμος 7, ο νόμος για περισσότερα κρεβάτια, καλύτερη φροντίδα, 2022, ψηφίστηκε από το Νομοθετικό Σώμα και έλαβε Βασιλική έγκριση στις 31 Αυγούστου 2022 και τίθεται σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Αυτή η νομοθεσία απελευθερώνει νοσοκομειακά κρεβάτια, ώστε οι άνθρωποι που περιμένουν χειρουργεία να μπορούν να τα πάρουν νωρίτερα, επίσης μειώνει τις πιέσεις στα πολυσύχναστα τμήματα επειγόντων περιστατικών, εισάγοντας ασθενείς νωρίτερα. Ακολουθεί το παράδειγμα άλλων επαρχιών, οι οποίες εφαρμόζουν παρόμοιες πολιτικές για δεκαετίες.
Ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας είναι ένα πιο κατάλληλο περιβάλλον φροντίδας για πολλούς ασθενείς, καθώς παρέχει ένα περιβάλλον σαν το σπίτι όπου οι κάτοικοι επωφελούνται από κοινωνικές δραστηριότητες όπως φαγητό, αναψυχή και σωματική δραστηριότητα. Τα νοσοκομεία δεν έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες αποκατάστασης, υποστήριξης ή αποκατάστασης ενός ασθενούς με Εναλλακτικό επίπεδο φροντίδα το λεγόμενο, ALC.
Η νομοθεσία και οι υποστηρικτικοί κανονισμοί τίθενται σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Τι συνέβαινε πριν από το νομοσχέδιο 7;
Χωρίς αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές, χιλιάδες κάτοικοι του Οντάριο θα συνέχιζαν να περιμένουν στα νοσοκομεία για παρατεταμένες χρονικές περιόδους την προτιμώμενη επιλογή τους σε ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας. Αυτό δημιουργεί πιέσεις στα νοσοκομεία να διαχειρίζονται κρεβάτια έκτακτης ανάγκης και χειρουργικής επέμβασης και σημαίνει ότι οι ασθενείς με ALC δεν επωφελούνταν από τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και την υποστήριξη που προσφέρονται σε ένα περιβάλλον μακροχρόνιας φροντίδας, όπως κοινωνικές και σωματικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, ομαδικά γεύματα, και προσωπική φροντίδα. Μελέτες δείχνουν πόσο κρίσιμη μπορεί να είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση και η καθημερινή ρουτίνα για τη βελτίωση της υγείας ενός ατόμου.
Πριν από το Bill 7, εάν ένας ασθενής επρόκειτο να μεταφερθεί σε ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας που δεν ήταν η προτιμώμενη επιλογή του, θα έχανε τη θέση του στη λίστα αναμονής.

Τι αλλάζει λόγω του νομοσχεδίου 7;
Ένας συντονιστής τοποθέτησης – που συνεργάζεται σε συνεννόηση με τον ασθενή, τους φροντιστές του, την ομάδα κλινικής φροντίδας του νοσοκομείου, τα σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας και άλλους – θα αξιολογήσει την καταλληλότητα και την εισαγωγή ενός ασθενούς με ALC σε οίκο μακροχρόνιας φροντίδας. Αυτές είναι αποφάσεις που οι κλινικοί γιατροί λαμβάνουν ήδη με τους ασθενείς τους καθημερινά.
Από τις 21 Σεπτεμβρίου, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι σε ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας που βρίσκεται στη λίστα προτιμωμένων κατοικιών του ασθενούς, ο συντονιστής τοποθέτησης μπορεί να εξουσιοδοτήσει την εισαγωγή του ασθενούς σε ένα σπίτι όπου ο ασθενής μπορεί να ζήσει όσο συνεχίζει να περιμένει μια θέση σε ένα από τα σπίτια που προτιμούν. Ο ασθενής θα τοποθετηθεί σε κατάσταση προτεραιότητας στη λίστα αναμονής ενώ περιμένει. Αυτό θα επέτρεπε επίσης στον ασθενή να λάβει αυτές τις εμπλουτισμένες υπηρεσίες, δραστηριότητες και υποστηρίξεις, όπως κοινωνική και σωματική δραστηριότητα, ψυχαγωγία και οργανωμένο φαγητό.
Όλοι οι ασθενείς αναμένεται να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο όταν λάβουν εξιτήριο από τον θεράποντα ιατρό τους. Από τις 20 Νοεμβρίου 2022, τα νοσοκομεία θα υποχρεούνται να χρεώνουν τους ασθενείς που έχουν πάρει εξιτήριο μια τυποποιημένη αμοιβή $400 για κάθε ημέρα που παραμένουν στο νοσοκομείο μετά την έξοδο τους, μετά από μια περίοδο 24 ωρών. Αυτό το τέλος θα χρεωθεί σε οποιονδήποτε ασθενή έχει δωθεί εξιτήριο και αρνείται να φύγει από το νοσοκομείο.
Παρόλο που το νομοσχέδιο 7 θα επέτρεπε τη λήψη ορισμένων βημάτων στον καθορισμό της καταλληλότητας και τη διαδικασία εισαγωγής χωρίς τη συγκατάθεση ενός ασθενούς ALC ή του αντικαταστάτη του, δεν θα επέτρεπε σε έναν ασθενή να μεταφερθεί σωματικά σε οίκο μακροχρόνιας φροντίδας χωρίς συγκατάθεση.

Πώς θα επηρεάσει αυτό τους ασθενείς και πού θα τοποθετηθούν οι ασθενείς;
Οι συντονιστές τοποθέτησης αναμένεται να έχουν συνεχείς συνομιλίες με τους ασθενείς, την οικογένειά τους και τους φροντιστές τους, για να εξηγήσουν και να διερευνήσουν τα οφέλη της μακροχρόνιας φροντίδας. Οι συντονιστές τοποθέτησης θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για να ζητήσουν τη συγκατάθεση του ασθενούς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τοποθέτησης.
Η διαδικασία εισαγωγής ασθενών με ALC σε νοσοκομείο μακροχρόνιας φροντίδας περιλαμβάνει έναν συνεχή διάλογο με ασθενείς, οικογένειες και φροντιστές. Κατά τον εντοπισμό πιθανών κατοικιών, οι συντονιστές τοποθέτησης θα προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης από την προτιμώμενη τοποθεσία του ασθενούς, του ταξιδιού για αγαπημένα πρόσωπα και τις προτιμήσεις του ασθενούς με βάση εθνικούς, θρησκευτικούς, πνευματικούς, γλωσσικούς, οικογενειακούς και πολιτισμικούς παράγοντες.
Οι συντονιστές τοποθέτησης θα επέλεγαν σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων από την προτιμώμενη τοποθεσία του ασθενούς. Αυτή η παράμετρος θα είναι συνεπής σε όλο το Οντάριο, εκτός από τις περιοχές εντός των ορίων των Υπηρεσιών Υποστήριξης Κατ’ Οίκον και Κοινοτικής Φροντίδας North East και Home and Community Care Support Services North West, όπου η ακτίνα θα είναι 150 χιλιόμετρα. Εάν δεν υπάρχει σπίτι μακροχρόνιας περίθαλψης ή εάν υπάρχει περιορισμένη κενή θέση εντός της ισχύουσας ακτίνας στις προαναφερθείσες περιοχές, οι συντονιστές τοποθέτησης θα επιλέγουν το επόμενο πλησιέστερο σπίτι(α) στην προτιμώμενη τοποθεσία(ες) του ασθενούς.
Οι οίκοι μακροχρόνιας φροντίδας θα πρέπει να επανεξετάσουν τις πληροφορίες σχετικά με έναν ασθενή με ALC που αποστέλλονται από τον συντονιστή τοποθέτησης και να εγκρίνουν την εισαγωγή του ασθενούς, εκτός εάν το σπίτι δεν διαθέτει τις φυσικές εγκαταστάσεις ή τη νοσηλευτική τεχνογνωσία για να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας του ασθενούς.

Τι θα πληρώσουν οι ασθενείς;
Η κυβέρνηση πληρώνει πλήρως το κόστος υγειονομικής περίθαλψης της μακροχρόνιας περίθαλψης. Οι κάτοικοι συμβάλλουν στο κόστος των γευμάτων και της διαμονής τους. Η κυβέρνηση προβλέπει μειώσεις των επιτοκίων για όσους δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη συνδρομή διαμονής.
Εάν ένας ασθενής με ALC έχει ζητήσει βασική στέγαση για μακροχρόνια φροντίδα και μεταφερθεί σε προτιμώμενη διαμονή σε σπίτι που δεν είναι της επιλογής του, θα χρεωθεί μόνο με τη βασική τιμή.
Από τις 20 Νοεμβρίου 2022, τα νοσοκομεία θα χρεώνουν μια τυποποιημένη ημερήσια χρέωση $400 σε ασθενείς που δεν χρειάζονται πλέον νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά επιλέγουν να παραμείνουν στο νοσοκομείο μετά την έξοδο, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με ALC που έχουν εξουσιοδοτηθεί για εισαγωγή σε μακροχρόνια φροντίδα Σπίτι. Αυτό το τέλος θα χρεώνεται κάθε μέρα που ο ασθενής που έχει πάρει εξιτήριο παραμένει στο νοσοκομείο μετά από ένα 24ωρο. Όπου προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτών των αλλαγών, οι ασθενείς, οι οικογένειες και οι φροντιστές θα ενθαρρύνονται να συνδέονται με το γραφείο σχέσεων ασθενών του νοσοκομείου.

Previous articleΑπό 26 Σεπτεμβρίου διαθέσιμη η δισθενής δόση COVID-19 για άνω των 18 ετών
Next articleΔιαβάστε την έντυπη έκδοση – 23 Σεπτεμβρίου 2022