Home Top Stories Ομιλία του πρέσβυ κ. Αζεμόπουλου με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών

Ομιλία του πρέσβυ κ. Αζεμόπουλου με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών

885

Με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών
και την απονομή των πτυχίων Ελληνομάθειας στους
επιτυχόντες μαθητές, της Ελληνικής Κοινότητας της
Οττάβα, καθώς και με την ευκαιρία της συμπλήρω-
σης 150 ετών από το θάνατο του μεγάλου Εθνικού
μας Ποιητή Διονυσίου Σολωμού, ο πρέσβυς κ. Αζε-
μόπουλος εκφώνησε την ακόλουθη ομιλία:
“Αγαπημένοι μου δάσκαλοι, μαθητές και φοιτη-
τές, εσείς που σήμερα τιμάτε με όλη τη δύναμη του
μυαλού και της καρδιάς σας τη μνήμη των Τριών Ιε-
ραρχών, αποτίοντας συνάμα τον δικό σας προσωπι-
κό φόρο τιμής στη διαχρονική αξία των Ελληνικών
Γραμμάτων, της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνι-
κής Παιδείας, θέλω να ξέρετε ότι με κάνετε περήφα-
νο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις
μου για τη σημασία της μεγάλης αυτής γιορτής που
έχει ως σκοπό να τιμηθούν τρεις Άνθρωποι που λά-
μπρυναν, όσο ελάχιστοι, με τη ζωή τους όχι μόνο την
Ιστορία της Εκκλησίας μας αλλά και του Έθνους μας.
Θέλω λοιπόν να σας πω τα εξής:
Η Ελληνική Παιδεία μαζί με την Εκκλησία στις 30
Ιανουαρίου τιμούν τη μνήμη τριών μεγάλων προσω-
πικοτήτων, που με το έργο τους, τη προσφορά τους,
την αγάπη τους, τη διδασκαλία τους, τη φιλανθρω-
πία τους άφησαν πίσω τους μια κληρονομιά που βα-
στάει αιώνες και έχει μπολιάσει την Ελληνική Ψυχή
και την Συνείδηση του Λαού μας. Ας θυμόμαστε ότι
την γιορτή των Τριών Ιεραρχών καθιέρωσε ο Αλέξι-
ος Κομνηνός το 1100 μ.Χ.. Έξι αιώνες αργότερα, το
1826 μ.Χ. ο Δημήτριος Φρειδερίκος Γκίλφορντ, ιδρυ-
τής της Ιονίου Ακαδημίας, και ο Κωνσταντίνος Τυ-
πάλδος καθιέρωσαν την ημέρα της εορτής των Τρι-
ών Ιεραρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην Ελληνική
και Επτανησιακή Παιδεία. Δεκαέξι χρόνια αργότερα,
το 1842 μ.Χ. το πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε
για όλη την ελεύθερη Ελλάδα την εορτή των Τριών
Ιεραρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην Παιδεία και
στα Γράμματα. Από τότε ως σήμερα, οι Τρεις Ιεράρ-
χες θεωρούνται προστάτες των μαθητών, των φοιτη-
τών και των σπουδαστών.
Τιμώντας τους τρεις Ιεράρχες, τιμούμε ταυτόχρο-
να τον Άνθρωπο και όλα τα ευγενή επιτεύγματά του,
τιμούμε τις αξίες ενός ανυπέρβλητου Πολιτισμού για
τον οποίο αυτοί πάσχισαν,τον βίωσαν και τον καλλι-
έργησαν σε δύσκολους καιρούς στον υπέρτατο βαθ-
μό. Γι’ αυτή, άλλωστε, την άμεμπτη στάση ζωής που
και οι τρεις τους αταλάντευτα τήρησαν, αναδείχθη-
καν σε φωτεινά πρότυπα. Όσοι λοιπόν ασχολούνται
με τη μεταλαμπάδευση της Παιδείας μας στις καρ-
διές των νέων ανθρώπων – μαθητών και σπουδα-
στών – πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος το έργο και
την προσφορά στον Άνθρωπο του Μεγάλου Βασι-
λείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη
του Χρυσοστόμου, μέσα από τη προσεκτική μελέ-
τη της προσωπικότητάς τους και τη κατανόηση των
εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών κάτω από τις οποίες
καρποφόρησε η σκληρή προσπάθειά τους.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και οι τρεις τους
έχουν καθιερωθεί στον ρου της Παγκόσμιας Ιστορί-
ας, ως φάροι στην διαμόρφωση του σύγχρονου δυ-
τικού πολιτισμού. Και αυτό οφείλεται όχι μόνο στο
ότι διέσωσαν ό,τι πιο πολύτιμο είχε δημιουργήσει η
ανθρώπινη διάνοια ως τότε, κυρίως των Ελλήνων,
αλλά μέσα από τη διδασκαλία της Αγάπης του Χρι-
στού, κτίζοντας γέφυρες με τη κλασσική αρχαιότητα
και τα απαράγραπτα μηνύματά της προς την Ανθρω-
πότητα, έβαλαν γερά τα θεμέλια για ένα νέο ολόλα-
μπρο Πολιτισμό, τον ελληνοχριστιανικό, ο οποίος
έγινε η βάση του σύγχρονου πολιτισμού. Στη σκέψη
των τριών Ιεραρχών και στο έργο τους αναδεικνύεται
ξεκάθαρα η ιδέα ότι ο Ελληνισμός δεν ταυτίζεται με
κάποιο στατικό και δογματικό σύστημα, αλλά είναι η
αέναη αναζήτηση της αλήθειας. Σήμερα γίνεται από
όλους δεκτό το γεγονός ότι στο αξεπέραστο ποιο-
τικά συγγραφικό τους έργο, που είναι δύσκολο να
καταμετρηθεί ποσοτικά, αποτυπώνεται όχι μόνο ο
ασύγκριτος ελληνικός λόγος αλλά και κάθε τι πρωτό-
γνωρα όμορφο είχε δημιουργήσει η κλασσική αρχαι-
ότητα. Για παράδειγμα, οι πολλές χιλιάδες στίχοι σε
μια αψεγάδιαστη ελληνική ποιητική γλώσσα του Γρη-
γορίου του Ναζιανζινού έρχονται να προστεθούν στο
Πάνθεο των κειμένων που παρέδωσαν στην ανθρω-
πότητα οι μεγάλοι ποιητές της ελληνικής αρχαιότη-
τας. Ανυπολόγιστη είναι και η αξία των προτροπών
του Μεγάλου Βασιλείου για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να ωφεληθούν οι νέοι μελετώντας
τους Έλληνες φιλοσόφους και μεγάλους κλασσικούς
συγγραφείς. Τέλος, είναι σε όλους γνωστό ότι ο άρι-
στος χειρισμός του ελληνικού λόγου ανέδειξε τον Ιω-
άννη Χρυσόστομο ως έναν από τους μεγαλύτερους
ρήτορες της Ιστορίας, με συνέπεια να αποκληθεί
από όλον τον κόσμο Χρυσόστομος.
Τιμώντας λοιπόν τους 3 Ιεράρχες τιμούμε τα Ελ-
ληνικά Γράμματα, τη Γλώσσα μας και τη δική μας Πο-
λιτιστική Κληρονομιά, όπως μας παραδόθηκε από
τους αρχαίους και ένδοξους προγόνους μας και δι-
ασώθηκε μέσα από τα βάθη των αιώνων. Τιμούμε
παράλληλα τη βαθύτατη σοφία, την υποδειγματική
αυταπάρνηση και την υπέρμετρη καλοσύνη των
τριών αυτών χαρισματικών Ανθρώπων που ο λαός
υπερβολικά εκτιμούσε, αγαπούσε και ακολουθού-
σε ολόψυχα, ορθά διαισθανόμενος από τότε ότι το
μοναδικό παράδειγμά τους θα παρέμενε για πάντα
ζωντανό έτσι ώστε πάντα να μας δείχνει το δρόμο
για ένα καλύτερο αύριο.
Εύχομαι μέσα από τη καρδιά μου, η μέρα αυτή
να αποτελέσει μέρα ανάτασης, έμπνευσης, ενότητας
ανάμεσά σας. Να είναι μια μέρα που θα αισθανθείτε
για ακόμα μια φορά περήφανοι που τρέχει μέσα στις
φλέβες σας αίμα ελληνικό. Που γεννηθήκατε υπερα-
σπιστές ενός Πολιτισμού, μιας Παράδοσης και μιας
Πίστης που δεν γνωρίζουν όρια αλλά είναι στέρεες
γέφυρες που σας οδηγούν με σιγουριά σε ένα ολο-
φώτεινο αύριο.»