Home Community News Οντάριο Προϋπολογισμός 2018

Οντάριο Προϋπολογισμός 2018

989
Μείωση του κόστους ζωής
Επένδυση στην Υγειονομική περίθαλψη, την παιδική μέριμνα και την ψυχική υγεία Φροντίδα πολιτών και ευκαιρίες απασχόλησης

Ο προϋπολογισμός του Οντάριο για το οικονομικό έτος 2018 παρουσιάστηκε στα μέλη των Εθνικών Μέσων Καναδά από την Έπαρχο του Οντάριο, Καθλίν Γουίν, και τον Υπουργό Οικονομικών, Τσαρλς Σούσα, συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της Βουλής SooWong και τους Υπουργούς, Catau Michel, Aisling MacKnight και Laura Albanese.
Ο υπουργός οικονομικών, Τσαρλς Σούσα, δήλωσε πως “Ο προϋπολογι-
σμός είναι ισόρροπος και παρουσιαζει πρωτογενές πλεόνασμα 600 εκατομμυρίων δολλαρίων. Είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το πλεόνασμα αυτό για να κάνουμε τη ζωή των οικογενειών του Οντάριο πιο εύκολη και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις σε όλη την Επαρχία”. Η εισηγητική έκθεση η οποία κατατέθηκε από το νομοθετικό σώμα του Οντάριο, προβλέπει επενδύσεις στον τομέα της
υγείας, της παιδικής μέριμνας, την κατ’ οίκον φροντίδα και ψυχική υγεία και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, θα υπάρξουν επεκτάσεις και βελ-
τιώσεις στις καλύψεις των προγραμμάτων OHIP+ με κύρια εστίαση στη
δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων για ανθρώπους άνω των 65 ετών, τη βελτίωση υπηρεσιών για την ψυχική υγεία και αντιμετώπισης εξαρτήσεων, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας για παιδιά μέχρι δυόμιση ετών.
Ο προϋπολογισμός εστιάζει επίσης  σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το κόστος ζωής και παρέχουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια εν μέσω μιας περιόδου ταχείας οικονομικής αλλαγής.
Οι δείκτες οικονομίας του Οντάριο παρουσιάζουν ισχυρή πορεία, με το
ποσοστό ανεργίας να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Εντούτοις, παγιδευμένοι στις συμπληγάδες του αυξανόμενου κόστους ζωής και της δυσκολίας εξεύρεσης σταθερής, μακροχρόνιας εργασίας, πολλοί συμπολίτες μας αγωνίζονται να φροντίσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Καθώς η ασταθήςοικονομία διευρύνει το κοινωνικό χάσμα, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για να οικοδομήσει ένα δικαιότερο και καλύτερο Οντάριο, παρέχοντας σε όλους τους δημότες της επαρχίας υπηρεσίες φροντίδας/περίθαλψης και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να
αντεπεξέλθουν και να προοδεύσουν.
Επενδύουμε στη φροντίδα Πρόθεση του Οντάριο είναι να ελαφρύνει την αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι οικογένειες και να τους δώσει κάθε ευκαιρία προκειμένου να φροντίζουν
τους αγαπημένους τους, μέσω των εξής:
Νέο πρόγραμμα υγείας για ηλικιωμένους με τίτλο Seniors’ Healthy
Home Program. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει το κόστος για τους ηλικιωμένους που επιλέγουν να συνεχίζουν να ζουν στο σπίτι τους, εκεί ακριβώς όπου θέλουν να βρίσκονται.
Προβλέπεται παροχή ύψους 750 δολαρίων Καναδά ετησίως για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα με επικεφαλής ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών και άνω, με σκοπό να τους βοηθήσει να ζουν ανεξάρτητα και να αντισταθμίσουν το κόστος συντήρησης των σπιτιών τους.
Νέο πρόγραμμα φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, που
επιστρέφει κάθε έτος το 80% των δαπανών μέχρι το ποσό των 400 δολαρίων ανά άτομο, 600 δολαρίων ανά ζευγάρι και 700 δολαρίων ανά τετραμελή οικογένεια με δύο παιδιά, για συνταγογραφούμενα φάρμακα που είναι ενταγμένα στις λίστες του προγράμματος, και για οδοντιατρικές δαπάνες, για όσους δεν απολαμβάνουν παροχών υγείας από τον εργοδότη τους ή δεν καλύπτονται από το OHIP+ ή άλλα
κρατικά προγράμματα.
Παροχή πιο προσιτής και ποιοτικής παιδικής μέριμνας καθιστώντας
την προσχολική φροντίδα δωρεάν για παιδιά ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι και την έναρξη του νηπιαγωγείου. Αυτό εξοικονομεί σε μια οικογένεια με ένα παιδί 17.000 δολάρια κατά μέσο όρο και ενισχύει την αποταμίευση που αποκομίζουν οι οικογένειες με τα ολοήμερα νηπιαγωγεία. Η μάθηση στην προσχολική ηλικία έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, νέους και ενήλικες σε ολόκληρο το Οντάριο, αυξάνοντας τη συνολική χρηματοδότηση σε περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη τετραετία.
Βελτιωμένα νοσοκομεία παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε υπηρε-
σίες περίθαλψης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα δυναμικότητας και ανταποκρινόμενοι καλύτερα στις ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού του Οντάριο, μέσω της επένδυσης επιπλέον 822 εκατομμυρίων δολαρίων για
την περίοδο 2018-2019. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρατική επένδυση σε νοσοκομεία για σχεδόν μια δεκαετία.
Η επαρχία θα επενδύσει επίσης περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε
βάθος δεκαετίας για την κατασκευή και την ανακαίνιση νοσοκομείων, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή περισσότερων και ταχύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
Δημιουργία 30.000 νέων κλινών μακράς φροντίδας στα επόμενα 10 χρό-
νια, προσθέτοντας 5.000 νέες κλίνες έως το 2022, για να βοηθήσουμε όσους δεν μπορούν πλέον να ζουν ανεξάρτητα και να καθησυχάσουμε τους φροντιστές τους. Αυτές οι νέες κλίνες είναι επιπλέον των 30.000 κλινών που βρίσκονται σε φάση ανασχεδίασης.
Δημιουργούμε μια δίκαιη κοινωνία και ενισχύουμε το δικαίωμα στην επιλογή και την ανεξαρτησία διαβίωσης, επενδύοντας 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε 47.000 ενήλικες που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές
αναπηρίες, και μεταρρυθμίζουμε το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους και όχι στους κανόνες και τους κανονισμούς.
Μειώνουμε το κόστος ζωής
Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στην εργασία τους,
στις μετακινήσεις τους ή στην τσέπη τους. Αυτό έχει ουσιαστικό και απτό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και στη δική μας δυνατότητα να φροντίζουμε τους αγαπημένους μας. Το Οντάριο λαμβάνει μέτρα που μειώνουν το κόστος ζωής και παρέχουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια εν μέσω μιας περιόδου ταχείας οικονομικής αλλαγής:
Οι ιατρικές συνταγές θα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους ηλικιωμένους ηλικίας 65 ετών και άνω μέσω του Οντάριο OHIP+, διασφαλίζοντας έτσι ότι κανένας ηλικιωμένος δεν θα στερηθεί απα-
ραίτητα φάρμακα. Κατάργηση της ετήσιας έκπτωσης και της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι, ο μέσος ηλικιωμένος στην επαρχία του Οντάριο θα εξοικονομεί κατά μέσο όρο 240 δολάρια ετησίως. Αυτή η επέκταση του OHIP+ ακολουθεί την υιοθέτηση δωρε-
άν ιατρικών συνταγών για τους κάτω των 25 ετών στον Προϋπολογισμό του Οντάριο για το 2017.
Συμψηφισμός του φόρου δημόσιων μεταφορών που εξοικονομεί στους
ηλικιωμένους έως και 450 δολάρια ετησίως από την 1η Ιουλίου 2017, και μείωση του κόστους μετακίνησης κατά περίπου 720 δολάρια ετησίως για τον μέσο επιβάτη μεταξύ του δικτύου GO/UP Express και του TTC.
Μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Ιουλίου 2017 κατά 25% κατά μέσο όρο και έως 40 ή 50% για επιλέξιμες αγροτικές και χαμηλού εισοδήματος οικογένειες.
Δημιουργούμε ευκαιρίες για τους δημότες μας
Το Οντάριο βοηθά τους δημότες να προσαρμοστούν και να ευδοκιμούν εν μέσω μιας μεταβαλλόμενης οικονομίας, ώστε η επαρχία να παραμένει το καλύτερο μέρος για κατοικία, εργασία και επιχειρηματικότητα. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής:
Δωρεάν φοίτηση σε κολέγια και πανεπιστήμια για περισσότερους από
225.000 φοιτητές κάθε ηλικίας. Δωρεάν ή χαμηλά δίδακτρα για φοιτητές από οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν για εισοδήματα μέχρι και 90.000 δολάρια, ενώ φοιτητές από οικογένειες με εισόδημα έως και 175.000 δολάρια μπορεί
να δικαιούνται οικονομικής αρωγής.
Προετοιμασία των φοιτητών ώστε να βρουν καλές θέσεις εργασίας πα-
ρέχοντας 132 εκατομμύρια δολάρια σε περίοδο τριετίας για την ανάπτυξη μεταδευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των φοιτητών και των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της συνεργασίας με τοπικούς εργοδότες, προσφέροντας πιο ευέλικτη και βιωματική μάθηση και αυξάνοντας τον αριθμό των πτυχιούχων επιστημόνων, πτυ-
χιούχων μηχανικών και μαθηματικών (STEM) κατά 25% την επόμενη πενταετία, από 40.000 σε 50.000 ετησίως.
Προγραμματισμός της δημιουργίας και της διατήρησης πάνω από 70.000 θέσεων εργασίας χάρη στην ανανέωση και την επέκταση του Ταμείου Εργασίας και Ευημερίας (Jobs and Prosperity Fund), αυξάνοντας τη στήριξή του κατά 900 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία.
Παροχή 935 εκατομμυρίων δολαρίων ως νέας χρηματοδότησης μέσα σε
τρία χρόνια μέσω του σχεδίου δράσης για τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη με τίτλο «GoodJobs and Growth Plan», ώστε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους φοιτητές και τους πτυχιούχους του Οντάριο και να προσελκύσουμε σημαντικές,
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Πιο δίκαιοι χώροι εργασίας για όλους, αντιμετωπίζοντας το μισθολο-
γικό χάσμα μεταξύ των φύλων και αυξάνοντας τη διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης προτείνοντας νομοθεσία η οποία, αν εγκριθεί, θα θέτει κανόνες ώστε για όλες τις δημόσιες θέσεις εργασίας να αναφέρεται το μισθολογικό κλιμάκιο.
Πολυαναμενόμενη αύξηση για 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στο Οντάριο,
αυξάνοντας τον ελάχιστο μισθό στα 14 δολάρια την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2018 και στα 15 δολάρια την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Η επαρχία πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους της κάθε έτος από την έναρξη της ύφεσης και προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα
για το 2017-2018. Από το 2018-2019, το Οντάριο επιλέγει να πραγμα-
τοποιήσει περισσότερες επενδύσεις στη φροντίδα και σε υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι άνθρωποι αυτής της επαρχίας. Ως αποτέλεσμα, η επαρχία θα καταγράψει μικρά ελλείμματα κάτω
του 1% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός χαράσσει μια πορεία για επαναφο-
ρά σε ισοσκέλιση μέχρι το 2024-2025, με γνώμονα το μακρύ ιστορικό υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης που έχει να επιδείξει η επαρχία.

«Η οικονομία του Οντάριο ενισχύεται, οι επιχειρήσεις δημιουργούν ρεκόρ θέσεων εργασίας και η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ο προϋπολογισμός μας είναι ισοσκελισμένος.
Έχουμε πλεόνασμα ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Χρησιμοποιού-
με την ενισχυμένη δημοσιονομική μας θέση για να μειώσουμε το κόστος διαβίωσης για οικογένειες και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Ο προϋπολογισμός του 2018 θα περιλαμβάνει νέες επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την παιδική μέριμνα και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, βοηθώντας
ακόμη περισσότερες οικογένειες να αντεπεξέλθουν και να προοδεύσουν».
— Charles Sousa, Υπουργός Οικονομικών