Home ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

792

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ: Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
«Θεού εσμέν συνεργοί»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Α΄Κορ. 3: 9 -17)

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Παράδοξη αυτή η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου. Θα ήταν απίστευτη αν δεν γνωρίζαμε πώς το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει με το στόμα του μεγάλου Αποστόλου. Ο ασθενής κι αδύνατος άνθρωπος καλείται και αξιώνεται της μεγάλης τιμής να γίνεται συνεργάτης του Θεού στο μεγάλο θέμα της σωτηρίας των συνανθρώπων του. Πολύ μεγάλη η συγκατάβαση του Κυρίου. Ανυπολόγιστη η τιμή και η αξία που μας δίνει. Καλούμαστε κι εμείς ν’ αναλάβουμε ένα τέτοιο έργο με την καθοδήγηση του Θεού. Διότι «Θεού εσμέν συνεργοί». Πώς όμως θα γίνει αυτό;
Α) Προσφορά του θείου λόγου.
Διάφοροι τρόποι υπάρχουν. Ένας βασικός είναι η προσφορά του θείου λόγου. Εμείς με τη χάρη του Θεού γνωρίσαμε το θείο θέλημα και αποδεχθήκαμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γνωρίζουμε ότι είμαστε «τέκνα Θεού» ότι έχομε αθάνατη ψυχή, είμαστε πλασμένοι «κατ’ εικόνα Θεού» και προορισμένοι να επιτύχουμε την ομοίωσή μας με Αυτόν. Γνωρίσαμε την εντολή της αγάπης και το μεγάλο προορισμό μας. Διαβάζουμε την Αγία Γραφή και τα πνευματικά βιβλία που την ερμηνεύουν σωστά. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τη θεόπνευστη εντολή του Αποστόλου Παύλου: «ο λόγος του Χριστού ενοικείτω πλουσίως εν υμίν, εν πάση σοφία, διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς» (Κολ. 3:16). Από αυτόν τον θησαυρό της θείας γνώσης έχομε καθήκον να προσφέρουμε και στους άλλους. Είναι γύρω μας πολλοί που δεν γνώρισαν τη θεία αλήθεια και δεν συνδέθηκαν με τον Ιησού Χριστό. Ζουν στην άγνοια και στη πλάνη. Και ποθούν να βρουν διέξοδο σωστή. Αλλά είναι και άλλοι που κλονίζονται από υλιστικά ή αιρετικά κηρύγματα. Κι άλλοι ακόμα που έχουν ανάγκη ενίσχυσης στον αγώνα κατά της αμαρτίας ή ζητούν παρηγορία στις θλίψεις τους και ενθάρρυνση στον ανηφορικό δρόμο της αρετής. Κι όλοι αυτοί είναι σαν τη διψασμένη γη. Μια συμβουλή, κάποια λέξη συμφιλιωτική,δυο λόγια αγάπης, μια παρότρυνση προς μετάνοια και πολλά άλλα πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν! Όλα αυτά είναι συνεργασία με τον άπειρο Θεό για τη σωτηρία των αδελφών μας.
Β) Φωτεινά παραδείγματα.
Τα λόγια όμως παίρνουν αξία όταν συνοδεύονται από έργα και καλά παραδείγματα. Όταν είναι έκφραση ζωντανής πίστης, ειλικρινούς αγάπης και αληθινής χριστιανικής ζωής. Όταν είναι ξεχείλισμα από τον ιερό θησαυρό της καρδιάς μας. Όταν αληθινά, όπως λέει ο Μ. Βασίλειος, ο πιστός έχει «ευαγγελικήν πολιτείαν, οφθαλμών ακρίβειαν, γλώσσης εγκράτειαν, σώματος δουλαγωγείαν, φρόνημα ταπεινόν, οργής αφανισμόν». Όταν «αγγαρευόμενος αγαπά, διωκόμενος ανέχεται, βλασφημούμενος παρακαλεί», τότε με όλη του την ύπαρξη «έργω και λόγω» κηρύττει με παρρησία και πειστικότητα Χριστόν Σωτήρα. «Εκ του καρπού το δένδρον γινώσκεται» (Ματθ. 12:33). «Τα πάντα ας κάνουμε αγαπητοί» λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ώστε να δοξάζεται και προβάλλεται ο Κύριός μας, προσέχοντας να μη δίνουμε αφορμή σκανδάλου σε κανένα… Αντίθετα, όταν οι άλλοι δουν κάποιους ανάμεσά σας να λάμπουν με την αρετή τους… εκπλήσσονται και φθάνουν να θεωρούν το γεγονός αυτό ως θαύμα. Γιατί ενώ είναι άνθρωποι κι αυτοί όμοιοι με τους άλλους, φέρονται και ζουν τόσο διαφορετικά». Ένα τέτοιο παράδειγμα δοξάζει τον Θεό, προβάλλει και παρουσιάζει την αλήθεια της πίστης μας, ελκύει προς τη σωτηρία και αναδεικνύει τον άνθρωπο, πραγματικό συνεργάτη του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος και χωρίς ν’ ανοίξει το στόμα του διδάσκει. Το παράδειγμά του είναι αρκετό. Κι όλοι τον εμπιστεύονται.
Ο Κύριος χαρακτηρίσθηκε ως «δυνατός εν έργω και λόγω εναντίον ((= μπροστά) του Θεού και παντός του λαού (Λουκ. 24:19). Και μεις μαθητές και μιμητές Εκείνου, πρέπει με τα λόγια μας, πιο πολύ όμως με τις αρετές και τα έργα μας να γίνουμε εργάτες του Ευαγγελίου, «συνεργοί Θεού» μέσα στον σημερινό κόσμο. Αμήν!