Home Canadian News Σύνοδος κορυφής στο Μόντρεαλ Ευρωπαϊκή Ένωση – Καναδάς

Σύνοδος κορυφής στο Μόντρεαλ Ευρωπαϊκή Ένωση – Καναδάς

1302
0

Κυριότερα αποτελέσματα

Οι ηγέτες της ΕΕ και του Καναδά συμφώνησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και να αναβαθμίσουν τη συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

«Για την ΕΕ, ο Καναδάς είναι ένας ισχυρός σύμμαχος και ένας πολύ καλός φίλος. Ο Καναδάς συμμερίζεται το όραμά μας για τον κόσμο, τις αξίες μας και τους στόχους μας. Ο Καναδάς και η ΕΕ είναι ακλόνητοι υποστηρικτές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης μεταξύ ανθρώπων και εθνών, καθώς και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.»

Ως ομόγνωμοι εταίροι, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση στην πολυμέρεια και στο βασισμένο σε κανόνες εμπόριο. Επανέλαβαν την πλήρη προσήλωσή τους στη Συμφωνία του Παρισιού και ζήτησαν να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες και των δύο πλευρών συζήτησαν για τη στρατηγική συνεργασία όσον αφορά παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε επίσης θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Ο κ. Donald Tusk, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσώπησε την ΕΕ. Ο Πρωθυπουργός κ. Justin Trudeauεκπροσώπησε τον Καναδά. Ενέκριναν κοινή δήλωση στο τέλος της συνόδου κορυφής:

Η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν επίσης εταιρική σχέση για τους ωκεανούς με στόχο τη βελτίωση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών.

 

Διμερείς σχέσεις και εμπόριο

Οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Καναδά, γνωστής και ως ΣΟΕΣ.

Η συμφωνία έχει ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μετά την προσωρινή έναρξη ισχύος της τον Σεπτέμβριο του 2017.

«Το εμπόριο έχει αυξηθεί και τα δεινά που προέβλεψαν κάποιοι καταστροφολόγοι δεν έχουν επέλθει. Αυτό αποδεικνύει ότι, ενεργώντας από κοινού, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και ότι νικητές είναι οι λαοί του Καναδά και της ΕΕ. Θα εργαστούμε περαιτέρω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι περισσότεροι πολίτες και περισσότερες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη ΣΟΕΣ.»

Οι ηγέτες ζήτησαν την υπεράσπιση του βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούς εμπορικού συστήματος με πυρήνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

«Είμαστε αμφότεροι αποφασισμένοι να αναλάβουμε ταχεία και συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των άνευ προηγουμένου προκλήσεων που αντιμετωπίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα και για την καταπολέμηση των αυξανόμενων τάσεων προστατευτισμού σε όλο τον κόσμο».

Κλίμα και ενέργεια

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ισχυρή προσήλωσή τους στη Συμφωνία του Παρισιού. Κάλεσαν όλα τα μέρη να εφαρμόσουν τη συμφωνία στο ακέραιο.

«Καλούμε όλες τις χώρες να ανταποκριθούν με αξιόπιστο και φιλόδοξο τρόπο στην επίτευξη των στόχων του Παρισιού, ενώ παραμένουμε αποφασισμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο μέσω φιλόδοξων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, και στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλα τα σχετικά φόρουμ.»

Κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-Καναδά

Η ΕΕ και ο Καναδάς συζήτησαν τρόπους μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και διατήρησης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, της Αρκτικής και των ωκεανών.

Η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν εταιρική σχέση για τους ωκεανούς με στόχο τη βελτίωση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών.

Θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας

Η σύνοδος κορυφής έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Όσον αφορά το Ιράν, οι δύο πλευρές υπενθύμισαν ότι η πυρηνική συμφωνία (Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης-ΚΟΣΔ) είναι ένα κρίσιμο επίτευγμα όσον αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως. Παρότρυναν τη χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας:

«Ο Καναδάς και η ΕΕ παροτρύνουν το Ιράν να αντιστρέψει τις δραστηριότητες αυτές και να αποκαταστήσει πλήρως και χωρίς καθυστέρηση τη συμμόρφωση με το ΚΟΣΔ. Και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εκφράζουν τη λύπη τους για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθούν από το ΚΟΣΔ και να επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις.»

Όσον αφορά την Ουκρανία, η ΕΕ και ο Καναδάς επανέλαβαν ότι εξακολουθούν να καταδικάζουν την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κρίση στη Βενεζουέλα. Συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για να συμβάλουν στην εξεύρεση πολιτικής, ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας.

Σχετικά με τη Συρία, η ΕΕ και ο Καναδάς απηύθυναν έκκληση για την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τόνισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ΕΕ και ο Καναδάς συζήτησαν επίσης σχετικά με τη συνεργασία σε τομείς όπως η μετανάστευση, οι απειλές στον κυβερνοχώρο και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Και οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR). Η συμφωνία θα συμβάλει ουσιωδώς στην ενίσχυση της ασφάλειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος

Η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν δεσμευθεί να ανταποκριθούν στην τεχνολογική αλλαγή κατά τρόπο που σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγει τις κοινές μας αξίες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια δημιουργική, ψηφιακή οικονομία στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας.»

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν επίσης την αμοιβαία προσήλωσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Συμφώνησαν να συνεργαστούν στενότερα για τα ζωτικά αυτά ζητήματα σε βασικούς πολυμερείς οργανισμούς και επιτόπου στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Επίσης, οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και τηςανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Previous article32ο Φεστιβάλ Προφήτη Ηλία Mississauga
Next articleBBQ Κοινωνικής προσφοράς και αλλυλεγγύης